iNFC.cz

Technologické prvky

Základní pohled

 

Informační balízy (offline)

Informační balíza je speciální vysílací Wi-Fi hotspot, který poskytuje informace pro uživatele v oblastech s horší dostupností internetu v mobilu (hory, národní parky, podzemí), nebo pro uživatele, kteří mobilní internet nemají.

Offline provedení funguje na principu samostatného serveru, který poskytuje informace z předem nahraného souboru. Je tam zcela nezávislý na připojení k internetu a stačí jej navštívit pouze v době, kdy je nutné aktualizovat informace v něm.

Integrovaný informační systém (online)

IIS funguje na podobném principu jako offline balíza, tudíž poskytuje data a informace v místech s horším připojením k internetu (hory, národní parky, podzemí). Navíc je vybavena 3G/2G modulem, nebo LAN portem pro připojení k internetu. Informace si balíza stahuje automaticky a ukládá si je pro rychlejší prezentaci návštěvníkům.

 

iNFC.cz © 2022