iNFC.cz

Aplikace pro sportovní akce XSPORT

Aplikace XSPORT zjednodušuje a zpřehledňuje sportovní klání mezi jednotlivými týmy či hráči při rozličných sportovních disciplínách. Aplikace obsahuje modul pro zadávání výsledků od rozhodčích, zobrazování výsledků pro supervizora, zobrazování výsledků pro jednotlivé hráče (aplikace v základním nastavení skrývá prvních 5 nejvyšších příček), zobrazování výsledků pro LED obrazovky a další možnosti výstupu pomocí API rozhraní.

Aplikace podporuje různé systémy hodnocení, jako je například:

iNFC.cz XSPORT hodnotící tabulka

  • Nejkratší čas vyhrává,
  • nejdelší čas vyhrává,
  • nejkratší čas s limitem (5, 10, 15,… min),
  • nejvíce bodů (např. střelba),
  • nejméně bodů (např. golf),
  • přímé zadání umístění (např. tenis),
  • a další definovatelná kriteria.

XSPORT zohledňuje sdílené příčky, při bodové shodě korektně přeskakuje další pozice podle sdílených příček.

Systém bodování za získané pozice v jednotlivých disciplínách umožňuje přidělovat body dle variabilní tabulky (1. místo - 50 bodů, 2. místo 40 bodů,...)

Celkové výsledky všech soutěžících ze všech disciplín jsou automaticky vypočítávány a celková tabulka je vždy on-line přístupná pro supervizora. Rozhodčí na svých stanovištích mohou přehledně sledovat, které týmy se již zúčastnily, nebo na které se ještě čeká.

Architektura systému umožňuje spolupráci libovolnému počtu rozhodčích na libovolném počtu disciplín s libovolným počtem hráčů/týmů. Vše on-line.Disciplína Slepý námořník Tourism X Games 2015

V místech, kde není dobré pokrytí internetem dodáváme vlastní přístupové body Wi-Fi s místním serverem, který i bez přístupu k internetu dokáže vše zpracovat a dodávat výsledky hodnocení.

Import a Export do systému umožnuje rychlé a otevřené importy například ze SW TRIRUN, který zpracovává čipové náramky pro sporty, jakými jsou běh, triatlon, cyklistika a další. Export je snadno dostupný do aplikace Excel - další zpracování dat je tak velice snadné.

Celá aplikace nabízí přehlednou mobilní verzi upravenou pro dotykové displeje mobilních telefonů a přidává mnoho zajímavých podpůrných doplňků, jako jsou Kontakty, Mapa, Disciplíny, Program a další.

Náhled do emulátoru webové aplikace pro akci Tourism X Games:

Program TRIRUN měření hromadných startů

TRIRUN byl vyvinut pro počítání časů sportovců při hromadných startech a rychlých dobězích. Tato sportovní časomíra funguje na principu odolného čipového náramku RFID UHF/EM 125 kHz, který má závodník na ruce či noze a při proběhnutí cílem software odečte kód z náramku a uloží do databáze čas a číslo závodníka.SW TRIRUN sportovní časomíra s RFID

Na trase závodu můžou být instalovány lehké check-pointy pro počítání různých mezičasů. Data z databáze lze jednoduše získat pomocí API a ty dále zpracovávat, zobrazovat nebo jinak využívat.

TRIRUN umožňuje připojení USB či ethernetové kamery a dokáže automaticky vytvářet cílové a průběžné fotografie s grafikou i textovými informacemi o čase. V případě potřeby lze data zadávat i ručně.

Export dat do aplikace XSPORT je velice snadný a možnost způsobit chybu obsluhou je minimální.

Cílové a průběžné fotografie lze ukládat v iNFC.cz Cloudu a pomocí API je získat pro svoje webové stránky.

iNFC.cz © 2022